Episkopat Ukrainy wyraża solidarność z abp. Jędraszewskim

: 124 2019-08-20 11:44:40

"My, Pasterze ukraińskiej ziemi, przez wiele lat doświadczaliśmy i do dziś doświadczamy niszczących skutków ideologii komunistycznej, która doprowadziła wiele ludzkich istnień do duchowego zniszczenia, a która podobnie jak ideologia gender przybierała maskę walki o równość (...) W imieniu Pasterzy rzymskokatolickiego Kościoła ukraińskiej ziemi pragnę wyrazić Drogiemu Księdzu Arcybiskupowi naszą braterską solidarność, wsparcie oraz nade wszystko zapewnić Go o naszej modlitwie! " 

Publikujemy treść listu:Każda święta rodzina wyraża płodność i piękno Kościoła: Komunikat Konferencji Biskupów Ukrainy na Rok świętości małżeństwa i rodziny.

: 1191 2018-12-05 15:01:25

Drodzy Bracia i Siostry! 
Drodzy Rodzice, Małżonkowie, Dzieci!
Ukochani Dziadkowie!


Apel Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy w 85 rocznicę Wielkiego Głodu.

: 1521 2018-11-24 12:18:52

„Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie!”. Tymi słowami zwracamy się do Boga jako wspólnota Kościoła nosząca w pamięci wydarzenia wielkiego głodu. Ta wielka niesprawiedliwość jakiej doświadczyli mieszkańcy Ukrainy nieustannie napawa nas lękiem i niepokojem, aby nie powtórzyły się już nigdy, ani w Ukrainie, ani w świecie, podobne zachowania nienawiści prowadzące do śmierci głodowej milionów ludzi. Dlatego zjednoczeni z całym Narodem wołamy o zachowanie nas od klęski głodu i spokojne czasy dla wszystkich.


Komunikat Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy z okazji I Światowego Dnia Ubogich

: 1834 2017-11-18 10:25:17

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Ojciec Święty Franciszek ustanowił XXXIII Niedzielę Zwykłą Światowym Dniem Ubogich. W tym roku przypada ona 19 listopada i przebiega pod hasłem: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18).


List Konferencji Episkopatu z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich

: 2197 2017-04-27 14:58:29


„Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą,
która zaprowadzi cię do Boga”.


Słowo Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego do uczestników spotkania odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży

: 1627 2017-02-16 21:17:56

Moi Drodzy!

Cieszę się, że doroczne spotkanie odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży naszej metropolii odbywa się we Lwowie. Czynimy to mając w pamięci Światowe Dni Młodzieży, jakie mieliśmy możliwość przeżywać wraz z papieżem Franciszkiem i rzeszą młodych ludzi z całego świata w Krakowie. To wielkie doświadczenie wiary i jedności Kościoła pozwoliło spojrzeć na przeżywanie wiary w duchu radosnego odkrywania bycia katolikiem, o czym zapewniła nas sama młodzież, wielokrotnie podkreślając ten właśnie wymiar Światowych Dni Młodzieży.


List pasterski rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy na adwent 2015

: 643 2015-12-01 16:23:39

„MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”

Drodzy Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Bracia i Siostry!


Kaznodzieja Domu Papieskiego głosił rekolekcje dla biskupów obu obrządków

: 962 2015-11-30 08:22:52

W dniach 26-28 listopada kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa głosił rekolekcje dla ukraińskich biskupów rzymsko- i grekokatolickich w greckokatolickim Domu rekolekcyjnym w Brzuchowicach pod Lwowem. 


Odezwa w sprawie miejscowych wyborów 2015

: 2108 2015-10-21 00:00:00

„Weźmy udział w wyborach, oddając głos za sprawiedliwością, uczciwością, poszanowaniem osoby ludzkiej, rozwojem gospodarczym i pokojową drogą rozwiązywania trudnych spraw” Konferencjа Episkopatu Ukrainy


Modlitwa różańcowa w intencji pokoju na Ukrainie. Komunikat Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego.

: 933 2015-09-22 00:00:00

Wkrótce rozpocznie się październik – miesiąc, w którym Kościół Katolicki w sposób szczególny czci Najświętszą Maryję Pannę w modlitwie różańcowej. Różaniec jest jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych modlitw w naszym Kościele. 


VII Konferencja Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy

: 348 1995-05-26 00:00:00

W dniach 24-26 maja we Lwowie odbyła się VII Konferencja Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy pod przewodnictwem abpa Mariana Jaworskiego, metropolity Lwowskiego. Do uczestnictwa zostali zaproszeni także ordynariusze z Białorusi, Kazachstanu, Rosji - części Europejskiej i Azjatyckiej oraz z Mołdowy. W Konferencji uczestniczył również Nuncjusz Apostolski w Ukrainie abp Antonio Franko. Z Rzymu przybyli abp Crescenzio Sepe - Sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa i abp Geraldo Agnelo - Sekretarz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a także pracujący w tejże Kongregacji ks. prałat Bolesław Krawczyk.


II Konferencja Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy.

: 320 1992-08-26 00:00:00

We Lwowie odbyła się 26 sierpnia II Konferencja Episkopatu Biskupów Rzymskokatolickich. Uczestniczyli arcybiskup Marian Jaworski i biskupi Jan Olszański, Jan Purwiński, Rafał Kiernicki, Marcjan Trofimiak oraz pierwszy Nuncjusz Apostolski w Ukrainie arcybiskup Antonio Franco.


List Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy do Ojca Świętego Jana Pawła II

: 313 1992-02-28 00:00:00

Wasza Świątobliwość!
Biskupi obrządku rzymskokatolickiego diecezji Lwowskiej, Kamienieckiej i Żytomierskiej zwracają się z pokorną prośbą o erygowanie Konferencji Episkopatu tegoż obrządku na terenie Ukrainy. 


Pierwsza Konferencja Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy

: 426 1992-02-28 00:00:00

Pierwsza Konferencja Episkopatu Biskupów Rzymskokatolickich odbyła się 28 lutego 1992 roku we Lwowie. Uczestniczyli biskupi: arcybiskup Lwowski Marian Jaworski, biskup Kamieniecki Jan Olszański, biskup Żytomierski Jan Purwiński, biskupi pomocniczy Lwowa Rafał Kiernicki i Marcjan Trofimiak. W obradach uczestniczył arcybiskup Francesco Colasuonno - przedstawiciel Watykanu.