Legion Maryi

Legion Maryi jest „największą wspólnotą w czasie istnienia wielkich chrześcijańskich zgromadzeń, założonych dla dobra dusz” (Papież Paweł VI)

Ruch zrzesza aktywnych katolików, którzy w swoim działaniu w pełni i bezwarunkowo podporządkowują się Papieżowi, biskupom oraz kapłanom parafialnym.

Warto nadmienić, że ten ruch powstał prawie pół wieku przed ogłoszeniem „Dekretu o Apostolstwie świeckich” Soboru Watykańskiego II. 

Od czasu pontyfikatu Piusa XI Legion Maryi cieszy się szczególnym błogosławieństwem oraz opieką biskupów Rzymu. Właśnie Piusa XI często powtarzał: „Legion Maryi! – cóż za pomyślna nazwa”. Sama organizacja działa w ramach Kościoła Katolickiego oraz jest wyrazem gorliwości apostolskiej katolików.

Do zakresu działalności Legionu należy:

 • Odwiedzanie osób, które zamierzają dokonać aborcji, w celu ratowania dzieci nienarodzonych;
 • Wizyty w szpitalach, by duchowo wspierać pacjentów;
 • Działania mające na celu zapobieganie prostytucji;
 • Prowadzenie spotkań z młodzieżą na tematy życia duchowego;
 • Ewangelizacja w miastach i wioskach;
 • Katechizacja zarówno w salach katechetycznych, jak i w domach.
 • Pomoc w rehabilitacji alkoholików i narkomanów;
 • Rozpowszechnianie własnym kosztem dewocjonaliów chrześcijańskich (obrazków, medalików, literatury religijnej itd.)

 

Cała działalność jest prowadzona nie dla własnych korzyści, lecz w imię miłości braterskiej. Metodą działania Legionu nie jest narzucanie własnego myślenia, lecz stworzenie przyjaznej atmosfery, gdzie każdy może podzielić się swoim zdaniem, przytoczyć argumenty i swobodnie wyciągnąć wnioski.

Pierwsza wspólnota Legionu Maryi powstała na Ukrainie w 1993 roku przy kościele św. Zofii w Żytomierzu. Obecnie działają prezydia w Kijowie, Żytomierzu, Nowogradzie-Wołyńskim, Charkowie, Lwowie oraz w innych miejscowościach.

W poniższych miejscowościach Matka Boża ma swoich legionistów (statystyka z 2013 r.)

Kuria Kijów: 3 prezydia (1 – parafia Swiatoszyno, 1 – Katedra, 1 – parafia Chrystusa Króla);

Komicjum Żytomierz: 4 prezydia – Żytomierz oraz Stara Kościelna;

Kuria Berdyczów: 5 prezydiów w parafii św. Barbary;

Kuria Berdyczów: Karmel – 3 prezydia;

Kuria Nowograd Wołyński: 3 prezydia;

Kuria Równe: 4 prezydia – Równe, Kostopol, Korzec, Zdołbunów;

Kuria Kamieniec-Podolski – 12 prezydiów: (Kamieniec Podolski: 5 prezydiów, po 1 prezydium – Sachkamień, Żowtnewe, Smotrycz, Orynin, Zaleście, Czerniowce, Lwów);

Kuria Dunajowce: 3 prezydia – Słobódka Rachniowiecka, Dunajowce, Muszkutyńce;

Kuria Czerniowce – 8 prezydiów: (3 prezydia – Czerniowce, po 1 prezydium – Sokół, Jampol, Jaryszówka, Dzygówka, Tomaszpol);

Kuria Mikołajów – 7 prezydiów (2 prezydia – Mikołajów, po 1 prezydium – Odesa, Cherson, Ciuriupińsk, Jałta, Tawrijsk);

Kuria Donieck: 5 prezydiów (2 prezydia – Donieck, po 1 prezydium – Gorłiwka, Czerwonoarmijsk, Mariupol);

4 prezydia bez Kurii w Ukrainie (podlegają Kurii w Bregencji, Austria):

1 – Ługansk, 2 – Zaporoże, 1 – Charków;

Kościół greckokatolicki: Wielkie Mosty i Nowy Wytkiw (2)

Ogólnie: 62 prezydia, w nich 403 legionistów, 77 członków w okresie próbnym

1063 członków pomocniczych oraz 20 w okresie próbnym. Poza tym istnieją jeszcze prezydia dla studentów w Charkowie, Ługansku, Doniecku, Odesie.

 

Brak pełnej informacji o wynikach działalności, natomiast istnieje następująca statystyka:

 

 • Nauczono modlitwom 1692 osoby
 • Prowadzenie grup dziecięcych: 4 grupy
 • Grupy Patrycjuszy: 3
 • Katechizowanych: 152 osoby
 • Grupy modlitewne: 30
 • Konwersje: 1 osoba
 • Zawarcie sakramentu małżeństwa: 35 par
 • Osoby, które przystąpiły do sakramentów po długiej przerwie: 314 osób
 • Osoby pomagające przy parafiach: 575 osób
 • Peregrynacja figury Matki Bożej w rodzinach: 405 rodzin
 • Odwiedzanie chorych: 5588 osób
 • Rozpowszechnianie książek katolickich: 14352 egz.
 • Rozpowszechnianie Cudownego Medalika: 3792 medalików
 • Wizyta kolędowa: 736 odwiedzin

 

 

Celem Legionu Maryi jest oddanie chwały Bogu poprzez uświęcenie legionistów, które osiąga się na modlitwie oraz we wspólnej czynnej działalności pod przewodnictwem Kościoła, w dziele Maryi i Kościoła. Podstawową grupą Legionu Maryi jest prezydium, która ma cotygodniowe spotkanie, gdzie modlitwie towarzyszą wykłady i dyskusje. Osoby, które pragną dołączyć do Legionu muszą złożyć podanie, by zostać członkiem prezydium. Legion, jako swój priorytet widzi duchowe oraz społeczne dobro człowieka. Członkowie czynnie uczestniczą w życiu parafii: odwiedzają rodziny, chorych, zarówno w ich domach, jak i w szpitalach, trudzą się w każdym apostolskim i misyjnym posługiwaniu pod patronatem parafii. Każdy legionista ma wyznaczone cotygodniowe zadanie apostolskie w duchu wiary i w łączności z Maryją.

 

Legion Maryi jest apostolskim stowarzyszeniem katolików, które z błogosławieństwa Kościoła oraz pod mocnym przewodnictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, pośredniczki wszystkich łask, służy dobrowolnie Kościołowi i bliźniemu w ok. 170 krajach. Pierwsze spotkanie Legionu Maryi miało miejsce wDublinie w Irlandii 7 września 1921 roku. To spotkanie było błogosławieństwem dla misji Kościoła Katolickiego, a szczególnie dla milionów świeckich, którzy będą udzielać się w Legionie. Wielu spoza Kościoła Katolickiego korzystają z tego apostolstwa. Z błogosławieństwem i wsparciem wielu biskupów, kapłanów, a również dzięki modlitwie i wysiłkom legionistów, Legion rozrósł się w organizację międzynarodową, liczącą kilka milionów członków.

 

Legion czerpie swoje natchnienie z prawdziwego oddania Maryi, jak to uczynił św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, co miało wpływ na założyciela Legionu, Sługę Bożego, Franciszka Duffa. Legion znajduje się w dyspozycji biskupów i kapłanów dla posługi w Kościele. Ponieważ Legion Maryi jest wspólnotą osób świeckich, dlatego szukają oni duchowego i apostolskiego wsparcia kapłanów i zakonników, którzy będąc duchowymi przywódcami zajmują honorowe miejsce w strukturze Legionu. Legion potrzebuje aprobaty Kościoła dla posługi w diecezji lub parafii. Wierność Magisterium i hierarchii Kościoła jest podstawową zasadą legionisty. Legion pragnie nieść Maryję w świat jako niepokalaną drogę zdobycia go dla Jezusa, a posługa legionisty opiera się na nauce o Mistycznym Ciele Chrystusa, gdzie w każdym, komu służą, pragną widzieć naszego Pana, którego widziała i któremu służyła Maryja, Jego Matka.

Podstawową jednostką Legionu jest prezydium, które tworzy się zazwyczaj przy parafii. Przy parafii może funkcjonować więcej jak jeden prezydium. Zarządzanie Legionem należy do różnych rad na poziomie miejscowym, regionalnym i narodowym. Rada Centralna, Concilium Legionis Mariae, każdego miesiąca spotyka się w Dublinie.

Kontakt:

Elizabeth Kris

elklegio@gmx.net

http://www.legionofmary.ie

www.facebook.com