Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec - wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy po 20 osób. Każdy członek wspólnoty odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W ten sposób, w ciągu dnia odmawia różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła.

Wspólnota Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca założona przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. Mając 20 lat Paulina angażuje się w działalność misyjną. Była ona bliskim współpracownikiem św. Jana Marii Vianeya proboszcza z Ars. Wspólnota Żywego Różańca została oficjalnie zatwierdzona i stale wspierana przez papieża Grzegorza XVI i uzyskała status kanoniczny dnia 27 stycznia 1832.

Wspólnota Żywego Różańca - nie jest czymś nowym w wierze, jest kontynuacją modlitwy Różańcowej, którą promował św. Dominik, i która została mu dana w objawieniu Matki Bożej.

Cel

Celem Żywego Różańca - uśmierzyć gniew Boga na grzeszny świat przez wstawiennictwo Matki Bożej, modlić się o Boże błogosławieństwo dla Kościoła i  o ewangelizację oraz szerzenie wiary, aby przywrócić i pogłębić wiarę w sercach ludzi, sprzyjać nawróceniu grzeszników i wzmocnieniu Świętej Matki Kościoła.

Czas

O każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu. Członkowie Żywego Różańca mogą organizować spotkania modlitewne na wspólnej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, w celu omówienia kwestii wiary i zasady życia chrześcijańskiego i innych sprawach duchowych.

Podstawowe wymagania

Posłuszeństwo wobec Jego Świątobliwości Papieża, biskupów diecezji oraz kapłanów parafii, gdzie Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje. Stały udział w życiu Kościoła, poprzez udział we Mszy Świętej, przyjmowaniu sakramentów, aktywne życie chrześcijańskie dla dobra Kościoła katolickiego. Przez modlitwę, ofiarę każdego członka Żywego Różańca, który jest współodpowiedzialny za losy Kościoła katolickiego, zbawienia ludzi i szerzenie wiary!

Obowiązki członków Żywego Różańca

Każdy członek powinien odmówić modlitwę wg reguły wspólnoty.

Każdy członek Żywego Różańca powinien być aktywny w życiu wspólnoty parafialnej przez - przyjmowanie sakramentów, częste uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, zachęcając ludzi do bardziej aktywnego działania na rzecz parafii i Kościoła.

Członkowie Żywego Różańca są zachęcani do modlitwy Kościoła: Nieszpory i Jutrznia.

W miesiącach maju i październiku, które są poświęcone w szczególny sposób NMP i modlitwie różańcowej, członkowie powinni szczególnie oddawać cześć Maryi, odmawiając codziennie, wszystkie 20 tajemnic różańca.

Członkom Żywego Różańca jest zalecana pomoc chorym i cierpiącym w otrzymaniu sakramentu chorego, aby również wspierać ich swoją obecnością i modlitwą.

Członkowie Żywego Różańca, mają obowiązek modlitwy za zmarłych członków. Powinni poświęcać modlitwy i cierpienia za zmarłych członków i w osobistych potrzebach.

Członkowie wspólnoty mają stale pamiętać słowa papieża Grzegorza XVI, który powiedział: "Musimy aktywnie działać po to, aby zapalić serca wszystkich ludzi do gorliwości, szacunku, miłości i oddania się Maryi Panny. Musimy pracować więcej, aby rozprzestrzeniać Żywy Różaniec nieustannie, aby ilość osób i łask, które otrzymujemy stale wzrastała. Trzeba nam się śpieszyć, aby się udoskonalać i wzrastać w cnotach. Oddajemy się w ręce Najświętszej Maryi Pannie, która obiecała wszystkich, którzy Ją wychwalają doprowadzić do nieba".

Główne zalecenia dla osób, które pragną założyć Żywy różaniec

Człowiek, który stał się członkiem Żywego Różańca powinien odmawiać różaniec codziennie jedną tajemnicę, którą dostaje od zelatora Żywego Różańca.

Lokalny zelator Żywego Różańca ma zachęcać innych ludzi, by włączali się do koła Żywego Różańca.

Troszczyć się oto, aby w każdej sąsiedniej miejscowości był przedstawiciel Żywego Różańca, aby koordynował i tworzył nowe grupy, wysyłać zdjęcia i sprawozdania o działaniu Wspólnoty Żywego Różańca, informować o łaskach i cudach, które ludzie otrzymali poprzez uczestnictwo w Żywym Różańcu.

Łaski, które otrzymujemy w wspólnocie Żywego Różańca

Jedność w modlitwie z trzema milionami członków Żywego Różańca na świecie.

Każdy dzień jest odprawiana Msza Św. w intencji członków Żywego Różańca na całym świecie.

Członkowie nieustannie modląc się za zmarłych członków Żywego Różańca. Za zmarłych członków Żywego Różańca codziennie jest sprawowana Msza Św.

Stała pomoc w grupach tworzących Żywy Różaniec.

Adres:

http://www.livingrosary.org.ua

List pasterski arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego metropolity lwowskiego z okazji ii kongresu różańcowego w archidiecezji lwowskiej

: 1383 2020-09-24 11:17:54

Umiłowani Bracia i Siostry!
1. Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny… (Łk 1,49)
Wdzięczność jest wyrazem naszej dojrzałości. Człowiek musi umieć nie tylko prosić, przepraszać, ale również dziękować. Dla nas wierzących najlepszą nauczycielką wdzięczności jest Najświętsza Maryja Panna. Swoim hymnem Magnifikat uczy nas jak okazywać Bogu dziękczynienie.


Opłatek Kół Różańcowych w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie.

: 721 2020-01-21 13:49:56

Należący do Kół Św. Różańca są prawą, zawsze gotową do różnych zadań ręką Parafii św. Jana Pawła II. Zelatorzy zorganizowali spotkanie opłatkowe dla Róż Różańcowych Lwowa. Wyjątkową okazją było świętowanie 10-lecia męskiego Koła Różańcowego pod wezwaniem św. Józefa Bilczewskiego.


Zaproszenie na spotkania Róż Różańcowych Archidiecezji Lwowskiej w miesiącu październiku 2016 roku

: 12382 2016-09-15 14:20:02

Spotkania Róż Różańcowych Archidiecezji Lwowskiej w miesiącu październiku 2016 roku