Zgromadzenia żeńskie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego
Siostry Nauczycielki od św. Doroty (Córki Najświętszych Serc)
Zgromadzenie sióstr Św.Dominika w Polsce (Dominikanki)


Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Hohoratki)
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa (Józefitki)

Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.(Niepokalanki)
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)
Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki)
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej /Serafitki/
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki)
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki bezhabitowe)
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Starowiejskie)
Publikacje

Dziś w Archidiecezji Lwowskiej z błogosławieństwa ordynariusza istnieje 20 zgromadzeń żeńskich oraz świeckich instytutów życia religijnego.

Ta sekcja zawiera podstawowe informacje o lokalizacji, historii i charyzmacie oraz działaniu każdego instytutu żeńskiego.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

(CONGREGATIO SORORUM ANCILLARUM BEATAE MARIAE VIRGINIS IMMACULATAE CONCEPTAE - DE SILESIA)

Datuje swój początek na dzień 3 maja 1850 roku. Czasy, w których rodziło się Zgromadzenie to okres zaborów i powstańczej walki o niepodległość. Na terenie zaboru pruskiego z inicjatywy Edmunda Bojanowskiego w polskiej wsi Podrzecze, koło Poznania, została otworzona pierwsza ochrona dla dzieci, nad którymi opiekę roztoczyły 3 wiejskie dziewczęta.


Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane też urszulankami szarymi, jest jedną z licznych gałęzi rodziny urszulańskiej, powołanej do życia w 1535 roku przez św. Anielę Merici, i zostało założone przez św. Urszulę Ledóchowską w 1920 roku.


Siostry Nauczycielki od św. Doroty (Córki Najświętszych Serc)

Siostry Nauczycielki od św. Doroty (Córki Najświętszych Serc)


Zgromadzenie sióstr Św.Dominika w Polsce (Dominikanki)

Zgromadzenie sióstr Św.Dominika  w Polsce  (Dominikanki)


 

 


Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Hohoratki)

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Hohoratki)

 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa (Józefitki)

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa (Józefitki)


Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła

Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archanioła

 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.(Niepokalanki)

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

(Niepokalanki)

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

 

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)


Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki)

ZGROMADZENIE SIÓSTR BOSKIEGO ZBAWICIELA

(Salwatorianki)

 

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej /Serafitki/

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej 

/Serafitki/

 

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki)

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanki)


Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki bezhabitowe)

Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (Sercanki  bezhabitowe)


Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Starowiejskie)

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Starowiejskie)


Albertynki we Lwowie: Pod łachmanami ubogiego — żywy człowiek

: 407 2020-02-21 19:41:57

W dniu 1 listopada 2017 roku trzy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim przybyły do Lwowa by po latach wznowić tutaj swoją posługę ludziom ubogim i chorym, pochylając się nad potrzebującymi z dobrocią, miłością i miłosierdziem, jak uczył założyciel — św. brat Albert Chmielowski.


Wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II do klasztoru Małych Sióstr od Betlejem w Sankt Veit im Pongau (Austria).

: 2104 2018-08-26 14:45:37

25 sierpnia Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki na zaproszenie Małych Sióstr od Betlejem, od Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy Maryi i od świętego Brunona odwiedził Monaster sióstr w Sankt Veit im Pongau. W czasie wspólnej modlitwy w kaplicy przekazał dla wspólnoty relikwie św. Jana Pawła II, a następnie w czasie spotkania z siostrami w kapitularzu podzielił się wspomnieniami o św. Janie Pawle II oraz przybliżył siostrom życie Kościoła w Ukrainie. Na zakończenie poprosił siostry o modlitwę za nasz Kościół oraz o pokój w Ukrainie.


Historia Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Krysowicach

: 5323 2017-05-10 16:06:00

Krysowice leżą koło Mościsk na trasie do Sambora. Pierwsza wzmianka o wiosce pochodzi z 1440 r., ale datą lokacji jest r. 1469. Ostatnimi właścicielami Krysowic byli hrabiowie Stadniccy. W czasie wojny i komunizmu piękny pałac i ogród zostały zniszczone i rozgrabione, a pozostała kaplica została zamieniona na magazyn chemikaliów i ropy. Zniszczona i zdewastowana kaplica z zapadniętym dachem została zwrócona po 1990 r. dzięki staraniom ks. Józefa Legowicza i mieszkańców Krysowic.