Święci

Błogosławiony Jakub Strzemię
Święty Józef Bilczewski
Święty Zygmund Gorazdowski
Święty Jan z Dukli
Błogosławiona Marta Wiecka
Błogosławiona Marcelina Darowska
Publikacje

Zamieszczone tu zostały informacje o życiu i przykładzie świętych, błogosławionych oraz sług Bożych Archidiecezji Lwowskie.

"Kościół rozmieścił w ciągu roku wspomnienia Męczenników oraz innych Świętych, którzy dzięki wielorakiej łasce Bożej doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie, wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami" (SC 104), oraz "Zgodnie z tradycją, Kościół oddaje cześć Świętym i ma w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki. Uroczystości Świętych głoszą cuda Chrystusa w Jego sługach, a wiernym podają odpowiednie przykłady do naśladowania" (SC 111).

"Poprzez życie tych ludzi, którzy będąc współuczestnikami naszego człowieczeństwa, w sposób jednak doskonalszy przemieniają się według wzoru Chrystusowego (...) Bóg ukazuje ludziom naocznie swoją obecność i swoje oblicze. W nich do nas sam przemawia i daje nam znak Królestwa swego, do którego przemożnie pociągani jesteśmy, mając takie mnóstwo świadków (...) i takie potwierdzenie prawdy Ewangelii" (LG 50).

Błogosławiony Jakub Strzemię

BŁ. JAKUB STRZEMIĘ – PATRON ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ

Czemu dziś tak cicho o łaskach za przyczyną bł. Jakuba? Nie naszego Błogosławionego w tym wina. Nie ustała ni dobroć Jego, nie ustała też moc Jego u Pana Boga. On wciąż jednakowo u Boga potężny, wciąż mocen być dobrym przewodnikiem łask Bożych. Wina jest po naszej stronie. Zmalały modlitwy nasze do bł. Jakuba, stąd On nie może nam pomagać, przynajmniej w tym stopniu jak tego pragnie. „Nie odbieracie – mówi Apostoł – dlatego iż nie prosicie... Albo, jeśli prosicie, a nie bierzecie, to dlatego, że źle prosicie”

(z kazania św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego)


Święty Józef Bilczewski

Święty Józef Bilczewski


Święty Zygmund Gorazdowski

Święty Zygmunt Gorazdowski

1845-1920

Ksiądz Archidiecezji Lwowskiej
Prałat i Szambelan papieski
Apostoł Miłosierdzia Bożego we Lwowie
Założyciel Sióstr Świętego Józefa
Ojciec ubogich
Ksiądz żebraków


Święty Jan z Dukli

Święty Jan z Dukli


Błogosławiona Marta Wiecka

Błogosławiona Siostra Marta Wiecka (1874-1904)

W rodzinnym domu

Krótkie było życie S. Marty Wieckiej, bo trwało zaledwie trzydzieści lat, ale czas ten wystarczył, by jej dusza wzniosła się na wyżyny świętości. Była prawdziwą Siostrą Miłosierdzia – całkowicie oddana Bogu, służyła ludziom chorym i cierpiącym w wincentyńskim duchu pokory, prostoty i miłości.

Urodziła się 12 stycznia 1874 roku we wsi Nowy Wiec, powiat Kościerzyna na Pomorzu, jako córka właściciela ziemskiego Marcelego Wieckiego herbu Leliwa i Pauliny z Kamrowskich. Była trzecim spośród trzynaściorga rodzeństwa. Ochrzczona w dniu 18 stycznia 1874 r. w kościele filialnym w Szczodrowie otrzymała imiona Marta Anna.


Błogosławiona Marcelina Darowska

Błogosławiona Marcelina Darowska


Dziś mija 30. rocznica beatyfikacji św. Józefa Sebastiana Pelczara

: 167 2021-06-02 16:16:18

2 czerwca 1991 r. został beatyfikowany założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszego Serca Jezusowego św. Józefa Sebastiana Pelczara. Dziś mija 30 lat. Mamy w niebie wielkiego orędownika, modlimy się, aby pomógł wszystkim, którzy są w wielkiej potrzebie.


Znamy datę beatyfikacji kard. Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej

: 280 2021-04-24 17:06:08

Papież Franciszek zdecydował, ze beatyfikacja Sług Bożych kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września w Warszawie.


Abp Mieczysław Mokrzycki o św. Janie Pawle II: on poważnie potraktował swoje życie

: 297 2021-01-18 14:35:28

– Jan Paweł II jako święty jest dla nas wielkim orędownikiem i przykładem wzrastania w wierze, budowania swojej osobowości, bycia człowiekiem. Niech nadal będzie dla nas przewodnikiem na drodze życia i wzrastania w wierze – powiedział abp Mieczysław Mokrzycki w czasie świadectwa wygłoszonego trzeciego dnia międzynarodowej konferencji „Ku przyszłości z Janem Pawłem II”, która odbywa się z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.


Św. Antoni z Padwy

: 901 2020-06-13 11:42:49

Św. Antoni Padewski, właściwie Fernando Martins de Bulhões, (Antoni z Padwy, Antoni Padewski, właściwie Fernando Martins de Bulhões (Ferdynand Bulonne). Urodzony w 1195 r. w Lizbonie, zm. 13 czerwca 1231 w Arcelli obok Padwy. Portugalski teolog, franciszkanin, święty Kościoła katolickiego, prezbiter i doktor Kościoła.


Litania do św. Jana Pawła II

: 778 2020-05-18 12:23:08

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami


Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Emilii i Karola Wojtyłów

: 938 2020-05-09 15:19:27

Pierwsza uroczysta sesja w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Służebnicy Bożej Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Sługi Bożego Karola Wojtyły – seniora, rodziców św. Jana Pawła II odbyła się 7 maja w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach. Po ukonstytuowaniu się trybunałów do zbadania świętości obojga kandydatów na ołtarze metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski rozpoczął przewodniczenie uroczystej Mszy św. o pomyślny przebieg procesu.


Dzisiaj, 19 stycznia, wspominamy Św. Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924)

: 898 2020-01-19 11:51:21

Św. Józef Sebastian Pelczar - biskup wyniesiony na ołtarze, jeden z trzech, o których mówimy w projekcie "Miasto Świętych". Żył w czasach, kiedy Polska była pod zaborami - na ziemiach zaboru austriackiego, w Galicji. Chociaż św. Józef Pelczar nie był związany z Krakowem przez całe życie – spędził w tym mieście długie lata.


Metropolita Lwowski dokonał wprowadzenie relikwii św. Charbela w Rzeszowie

: 1113 2019-04-06 13:38:44

28 marca 2019 r. relikwie św. Charbela, XIX-wiecznego pustelnika i uzdrowiciela z Libanu na stałe zagościły w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Jest to pierwszy kościół w Rzeszowie i okolicy, w którym wierni będą mogli modlić się i prosić o łaski dla siebie i bliskich za wstawiennictwem maronickiego mnicha.


Relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego w Seminarium Lwowskim

: 1491 2018-11-07 12:07:16

29 października w 40. rocznicę objęcia urzędu na stolice Piotrowej przez Karola Wojtylę do kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach zostały uroczyście wprowadzone relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego przez o. Celestyna S. Napiórkowskiego.