Św. Antoniego z Padwy

Sanktuarium ŚW. ANTONIEGO Z PADWY Kościół 00. Franciszkanów p.w. św. Antoniego we Lwowie, dekanat Lwów. Dekret z dnia 13 czerwca 1995 r.


Matki Bożej Piastunki Ludzkich Nadziei

Sanktuarium MATKI BOŻEJ "PIASTUNKI LUDZKICH NADZIEI" Kościół p.w. Narodzenia MatkiBożej w Stryju, dekanat Stryj. Dekret z dnia 8 września 1995r.


Matki Bożej Łaskawej i Bożego Miłosierdzia

Sanktuarium MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ I BOŻEGO MIŁOSIERDZIA Bazylika metropolitalna we Lwowie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dekanat Lwów. Sanktuarium M.B. Łaskawej - Dekret z dnia 12 maja 1776r., Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - od 1948r.


Pana Jezusa Konajácego z Milatyna

Sanktuarium PANA JEZUSA KONAJĄCEGO Z MILATYNA Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamionce Buskiej, dekanat Żółkiew. Dekret z dnia 14 września 1996 r.


Błogosławione Marceliny Darowskiej

Sanktuarium BŁOGOSŁAWIONEJ MARCELINY DAROWSKIE Kaplica murowana w dawnym Domu Generalnym Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu, dekanat Czortków. Dekret z dnia 1 września 1999r.


Matki Bożej Fatimskiej

Sanktuarium MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Kościół p.w. Matki Bożej Fatimskiejw Krysowicach, dekanat Mościska. Dekret z dnia 13 października 1997r.


Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Sanktuarium MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Mościskach, dekanat Mościska. Dekret z dnia 27 czerwca 2002 r.


Sanktuarium MATKI BOŻEJ RUDECKIEJ Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudkach, dekanat Sambor. Dekret z dnia 2 lipca 2003r.Sanktuarium KRZYŻA ŚWIĘTEGO Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach, dekanat Stryj. Dekret z dnia 14 września 2005r.


Sanktuarium MATKI BOŻEJ OPATRZNOŚCI Kościół p.w. Trójcy Świętej w Niżankowicach, dekanat Sambor. Dekret z dnia 01 maja 2007r.

Matki Bożej Różańcowej

Sanktuarium MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ Kościół p.w. Matki Bożej Rożańcowej i Świętego Stanisława w Czortkowie, dekanat Czortków. Dekret z dnia 03 listopada 2009 r.


Sanktuarium MATKI BOŻEJ SALATYŃSKIEJ Kościół p.w. Swiętego Mikołaja w Łanowicach, dekanat Sambor. Dekret z dnia 03 listopada 2009r.