Piotr Smolka

Miejscowość: Przemyślany
Miejsce pracy: Parafia
email ks.piotr.sdb@op.pl
Data urodzenia 1953-03-26
Imieniny czerwiec 29
Święcenia 1980-06-21
Nominacja Proboszcz
Rok nominacji 1993
Inkardynacja SDB
Urząd dekanalny Ojciec Duchowny dekanatu
www

Historia posługi::

SMOLKA Piotr
Urodzony-Zabrze (Polska), 26.03.1953 r.
Imieniny-29 czerwca
Święcenia kapłańskie-Kraków, 21.06.1980 r.
1980-1982-Wikariusz parafii Niewachlowie Kielcach (PL)
1982-1987-Wikariusz parafii w Oświęcimiu (PL)
1987-1988-Katecheta w Lublinie (PL)
1988-1991-Administrator Domu zakonnego w Lublinie (PL)
1991-1992-Katecheta w Przyłęków (PL)
1992-1993-Kapelan Sióstr Salezjanek w Garbowie
1993-1996-Wikariusz w Przemyślanach.
1996-Proboszcz w Przemyślanach
Stopnie naukowe-magister


z powrotem