Lopatyn

Immaculate Conception of BVM


Publications

Hours of worship:

12.00 noon

7.00 p.m. (summer time), 6.00 p.m. (winter time)

8.00 a.m.

7.00 p.m. (summer time), 6.00 p.m. (winter time)

8.00 a.m.

7.00 p.m. (summer time), 6.00 p.m. (winter time)

11.00 a.m.

General information:

Location Lopatyn
Parish Immaculate Conception of BVM
served by priests Lopatyn
Deanery Zolochiv deanery
Parish priest fr. Stanisław MAJKRZAK
Region Lviv
District Radekhiv
Street Tsentral’na 25

Parish History:

Year of the parish erection 1414
Year of church construction 1782
Year of consecration 1836
Parish Feast Day I
8 December
Parish Feast Day II
Parish Feast Day II
15 August
Canonical visitation
2011 - bp Leon MALYY
Mission
Book of baptisms
2008
Book of weddings
2012
Book of funerals
2008

Parish priest / Administrator

Vicars

other priests

The territory of the parish
Popove, Stanyn Yosypivka, Sabanivka, Radekhiv, Vuzlove, Ohlyadiv, Nyvytsi, Triytsya, Zaboloto, Tetevchytsi, Pyratyn, Nemyliv, Seredpiltsi, Khmilno, Oplitsko, Baryliv, Kulykiv, Syn’kiv, Rudenko, Kustyn, Hrytsevolya, Bordulyaky, Stanislavchyk, Zavydche, Mykolaiv, Smoriv, Komarivka, Shchurovychi, Berezivka, Khotyn, Leshniv, Pisky, Pan’kova, Burbulyaky, Zbrui, Monastyrok, Kuty, Kizzya, Koniushkiv, Yazlivchyk, Rudnya, Lahodiv, Hadky, Leshniv, Lisovi Pisky, Hrymaylivka, Korolivka

information


Back